Tire

اطلاعات کاربردی درباره آج های لاستیک دوچرخه

اطلاعات کاربردی درباره آج های لاستیک دوچرخه شیارهای روی هر تایر یکی از موضوعات مهم برای تایرهای آجدار در دوچرخه ها می باشد، به گونه ای ...

ادامه مطلب

Tyre-Section

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده لاستیک دوچرخه

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده لاستیک دوچرخه در حقیقت لاستیک دوچرخه از جمله قطعات اصلی و کاربردی در دوچرخه بوده که خود از چندین بخش متفاوت...

ادامه مطلب

Kids Bike

چگونه دوچرخه مناسب برای کودک انتخاب نماییم؟

چگونه دوچرخه مناسب برای کودک انتخاب نماییم؟ برای این که بتوانیم برای کودکانمان دوچرخه مناسبی انتخاب نماییم باید در ابتدا با استاندارد ه...

ادامه مطلب